Autori projektu

Miroslav Beblavý

Ekonóm, vedec a spisovateľ. Desať rokov pôsobil ako poslanec NR SR. Má za sebou desiatky vedeckých publikácií a veľkých medzinárodných výskumných projektov

Dagmar Ceľuchová Bošanská

Posledné roky venuje lepšiemu využívaniu dát vo verejnom sektore a zdravotníctve podľa princípov mydata.org. Zároveň skúma, ako cez dátovú vedu a digitálne riešenia zlepšiť starostlivosť o tehotné ženy a pôrodníctvo.

Juraj Bárdy

Poslednú dekádu sa venuje digitálnej transformácii verejnej správy a zdravotníctva. Momentálne pracuje na platforme pre personalizovaný manažment ochorení.

Katarína Gažíková

Dlhodobo sa snaží spájať verejný záujem a digitálny marketing, user experience a grafický dizajn. Spoluzakladá start-up pre personalizovaný manažment ochorení a študuje verejnú politiku na UK.

Roman Hauptvogel

Hrdina programátorského sveta a hviezda internetov.

Ďakujeme:

MUDr. Dominika Fričová, PhD. a MUDr. Adriana Šimková, PhD. za cenné odborné rady a opravy pri formulácii textu
Jakub Goda a Oskar Dvořák za oponentúru návrhu

Zdroje