Autori projektu

Miroslav Beblavý

Ekonóm, vedec a spisovateľ. Desať rokov pôsobil ako poslanec NR SR. Má za sebou desiatky vedeckých publikácií a veľkých medzinárodných výskumných projektov

Dagmar Ceľuchová Bošanská

Posledné roky venuje lepšiemu využívaniu dát vo verejnom sektore a zdravotníctve podľa princípov mydata.org. Zároveň skúma, ako cez dátovú vedu a digitálne riešenia zlepšiť starostlivosť o tehotné ženy a pôrodníctvo.

Juraj Bárdy

Poslednú dekádu sa venuje digitálnej transformácii verejnej správy a zdravotníctva. Momentálne pracuje na platforme pre personalizovaný manažment ochorení.

Katarína Gažíková

Dlhodobo sa snaží spájať verejný záujem a digitálny marketing, user experience a grafický dizajn. Spoluzakladá start-up pre personalizovaný manažment ochorení a študuje verejnú politiku.

Roman Hauptvogel

Hrdina programátorského sveta a hviezda internetov.

Ďakujeme:

MUDr. Dominika Fričová, PhD. a MUDr. Adriana Šimková, PhD. za cenné odborné rady a opravy pri formulácii textu
Jakub Goda a Oskar Dvořák za oponentúru návrhu

Zdroje

WHO – Home care for patients with suspected or confirmed COVID-19 and management of their contacts

Slovenské štandardné terapeutické postupy (viacero dokumentov), najmä Štandardný operačný proces pre ambulancie odboru pneumológia a ftizeológia pri ďalšom poskytovaní zdravotnej starostlivosti po prepustení z ústavnej liečby u pacientov, ktorí prekonali pneumóniu spojenú s covid-19

NIH – Covid19 Treatment Guidelines

Česká spoločnosť všeobecného lekárstva a jej informácie k domácej liečbe

UMMS Treating Coronavirus at Home

NICE – COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19

The Post-COVID-19 Functional Status scale: a tool to measure functional status over time after COVID-19

LONG COVID NHS patient booklet

Management of post-acute covid-19 in primary care

Infectious Diseases Society: Post-Acute COVID-19 Syndrome

CDC: Long-Term Effects of COVID-19

NIH Persistent Symptoms or Organ Dysfunction After Acute COVID-19 in Treatment Guidelines