CovidHelper aktuality

2. apríl
Rozhovor a podcast s dátovou analytičkou, spoluautorkou CovidHelper.sk Dagmar Ceľuchovou Bošanskou
Ministerstvo by malo uznať aj diagnózu dlhého covidu. Je nevyspytateľný. Rozhovor nájdete tu, podcast môžete počúvať napríklad tu.

Ako sa pacienti s dlhým covidom cítia, aké sú teórie o tom, čo vlastne dlhý covid je a ako Slovensko týmto pacientom pomáha? Z rozhovoru vyberáme:

Ako je to s informáciami na Slovensku? Vedia pacienti, čo majú robiť a u koho hľadať pomoc?
„Boli sme presvedčení, že na Slovensku v tejto téme zaostávame, preto nás to motivovalo, aby sme sa tomu zadarmo a vo svojom voľnom čase venovali. Aj zo spätnej väzby pacientov vyplýva, že nevedia, na koho sa obrátiť, a nemajú dosť informácií. Najmä preto, že ich komplikácie sú unikátne a väčšinou im všeobecný lekár povie len to, aby si oddýchli, postupne nabiehali do práce a pôvodného životného štýlu alebo aby užívali vitamíny, poprípade robili dychové cvičenia. Často im to však nestačí. Stáva sa, že nevládzu ani chodiť do rôznych ambulancií špecialistov. Mali sme skupinu pacientov, ktorí si nevedeli dať rady, lebo u nich pretrvávala strata čuchu a chuti.
Tých sme prepojili s tímom Biomedicínskeho centra SAV, ktoré ponúka na stránke čuch.sk pomoc. Je tu viac iniciatív, ktoré prinášajú čiastkové riešenia. Ministerstvo to rieši najmä cez kúpeľnú liečbu, ale pacienti často nevedia, ako sa na ňu prihlásiť a ako to bude fungovať. Chýbajú informácie aj systematické riešenie. Stále sme ešte príliš ponorení v akútnom covide a riešime, čo práve horí. Toto bude téma asi až na neskôr.“

30. marec
Prvá analýza dlhého covidu na Slovensku
Údaje sme zozbierali od 3035 pacientov s následkami covidu za prvý mesiac od spustenia služby CovidHelper.sk. Ide o celkovo prvé zmapovanie výskytu tejto choroby na Slovensku.

Čo sme zistili:
– Dlhodobé následky covidu trápia častejšie ženy (60 %) než mužov.

– Dlhý covid sa týka často mladších ľudí, mediánový vek pacientov je 43 rokov

– Nezistili sme žiadny vzťah medzi vážnosťou dlhého covidu a vekom alebo obezitou

– Takmer 90 % vzorky tvorili pacienti, ktorí sa pri akútnom covide liečili doma, nie v nemocnici

– 65 % ľudí pociťuje výraznejšie obmedzenia v bežnom živote. Znamená to, že dokážete samostatne vykonávať bežné aktivity ako obliecť sa, ísť na toaletu či sa najesť, ale ste výrazne obmedzení v iných súkromných aj pracovných aktivitách (šport, chodenie po schodoch, sústredenie na prácu).

– Pacienti dnes často majú k dispozícii len minimálne informácie, ako ukazuje reakcia jednej respondentky: ”Ďakujem, vďaka vám som sa nebála povedať lekárovi všetky svoje príznaky, hlavne za tie psychické som sa hanbila. A veľmi mi pomohlo prečítať si na konci že tie príznaky sú súčasťou postcovidoveho stavu a chce to len trpezlivosť.”

– Najčastejšími príznakmi sú únava, kašeľ, bolesť hlavy a bolesť v tele. Spolu bolo doteraz identifikovaných 205 symptómov. Naše dáta potvrdzujú, že dlhý covid má rôznorodé prejavy – obrovská únava, neschopnosť sa nadýchnuť, zabúdanie, bolestivá menštruácia – vírus si nevyspytateľne vyberá, ktorú časť tela napadne.

– U drvivej väčšiny pacientov sa kombinujú rôzne problémy. Viac ako 40 % z nich má dokonca problémy zo štyroch alebo piatich úplne rôznych oblastí (srdcovocievne, dýchacie, neurologické, pohybové ústrojenstvo a zažívanie). Práve títo pacienti najviac dokazujú potrebu liečby skupinou odborníkov z rôznych odvetví, ako to poznáme z postcovidových centier napríklad vo Veľkej Británii. V tejto oblasti vidíme najväčší potenciál pre ďalší výskum. Vďaka podrobnejším dátam o pacientoch ich bude možné rozdeliť do skupín, v ktorých bude možné predpovedať ich komplikácie a poskytovať im efektívnu liečbu šitú na mieru.
prvá analýza dlhého covidu na Slovensku

1. marec
Týždeň od spustenia projektu mal CovidHelper 50 tisíc návštev a dotazníky vyplnilo takmer päťtisíc ľudí,
 ktorí tak získali rady na mieru, ako si poradiť s covidom alebo jeho následkami. Tešíme sa, že CovidHelper pomáha odbremeniť preťažené zdravotníctvo.

Prvé dáta ukázali, že viac ako polovica užívateľov chcela poradiť s dlhým covidom. Vážnejšie a dlhodobé následky infekcie prežíva celosvetovo 8 až 10 % ľudí, ktorí prekonajú vírus. Tento podiel už dnes na Slovensku predstavuje 25 až 30 tisíc pacientov. Takmer nikto sa im nevenuje. Na túto dlhodobú vlnu pandémie nie je slovenské zdravotníctvo vôbec pripravené a výsledky CovidHelpera ukazujú, že už nastala.

Model vypočíta potrebu starostlivosti na JIS 
Ak máte covid a vyplníte dotazník, na obrazovke s výsledkami budete mať možnosť nechať si vypočítať riziko potreby starostlivosti na JIS alebo pľúcnej ventilácie, v prípade, že budete hospitalizovaní. Model COPE pochádza z Dánska a je založený na veľkej vzorke dánskych pacientov.

 24. február
CovidHelper predstavuje krátka reportáž RTVS.