Pomôžeme vám zvládnuť Covid-19 a jeho následky

Máte potvrdený covid, ale chcete poradiť s domácou liečbou? Prekonali ste infekciu, ale stále sa necítite zdravo? Ak zodpoviete niekoľko jednoduchých otázok, získate individualizované rady založené na vašom zdravotnom stave. CovidHelper využíva odborné stanoviská a odporúčania popredných svetových aj slovenských zdravotníckych inštitúcií.

Nová mobilná aplikácia

NOVINKA: Tím CovidHelper pripravil novú mobilnú aplikáciu s názvom Zhiva (číta sa „zhiva“), ktorá pomáha ľuďom trpiacim dlhým covidom zvládnuť príznaky choroby. Nájdete v nej sériu dychových cvičení a jedinečný vzdelávací program „Ako na dlhý covid“. Ponúka kontakty na lekárov vrátane kúpeľov a špecialistov, ktorí sa venujú tomuto novému ochoreniu. Máte záujem? 

Povedali o CovidHelper

„Táto stránka bola síce moja prvá voľba po zistení, že mám covid, ale nevedela som si spomenúť na jej názov, takže som skúsila oficiálnu stránku štátu, ktorá mi absolútne nepomohla. Naštastie som si spomenula a konečne som sa dozvedela, ako sa mám liečiť. Prehľadne, jednoducho a hlavne užitočne. Ďakujem.“

– užívateľka CovidHelper

„Ďakujem vám za vašu starostlivosť o mňa touto formou. Je veľmi príjemne, že ste na mňa nezabudli, rovnako ďakujem aj za rady ktoré mne/nám prinášate, sú zrozumiteľné, logické a povzdbudzujúce.“

– užívateľka CovidHelper

simkova


Nemocnice a primárna ambulantná sféra sú čoraz viac zaťažené nárastom počtu covid pozitívnych pacientov. Pacienti s ťažkosťami sú nielen v akútnej fáze ochorenia, ale aj v štádiu ‚po prekonaní‘ a ešte vyžadujú starostlivosť všeobecného lekára alebo špecialistu. Veľmi rada som prispela svojimi medicínskymi vedomosťami a skúsenosťami z praxe pri tvorbe prezentovaných odporúčaní.“

– MUDr. Adriana Šimková, PhD.
hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo dospelých


Mnoho informácií nám o COVID-19  ešte stále chýba. Okrem iného sú to napríklad aj dlhodobé dôsledky tohto ochorenia. Zbieranie dát pomocou CovidHelper a ich prepojenie s vedeckými analýzami je nesmierne dôležité pre lepšie porozumenie priebehu ochorenia, ale aj samotnej pandémie.“

– MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD.
Neuroimunologický ústav SAV

fricova
simkova

Nemocnice a primárna ambulantná sféra sú čoraz viac zaťažené nárastom počtu covid pozitívnych pacientov. Pacienti s ťažkosťami sú nielen v akútnej fáze ochorenia, ale aj v štádiu ‚po prekonaní‘ a ešte vyžadujú starostlivosť všeobecného lekára alebo špecialistu. Veľmi rada som prispela svojimi medicínskymi vedomosťami a skúsenosťami z praxe pri tvorbe prezentovaných odporúčaní.“

– MUDr. Adriana Šimková, PhD.
hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo dospelých

fricova

„Mnoho informácií nám o COVID-19  ešte stále chýba. Okrem iného sú to napríklad aj dlhodobé dôsledky tohto ochorenia. Zbieranie dát pomocou CovidHelper a ich prepojenie s vedeckými analýzami je nesmierne dôležité pre lepšie porozumenie priebehu ochorenia, ale aj samotnej pandémie.“

– MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD.
 Neuroimunologický ústav SAV

Autori projektu

Ako môžete pomôcť?

Ak sa vám projekt CovidHelper páči, pomôžte mu zdieľaním na sociálnych sieťach. Môžete nás označiť na Facebooku alebo Instagrame. Ďakujeme!

Autori projektu

Ako môžete pomôcť?

Ak sa vám projekt CovidHelper páči, pomôžte mu zdieľaním na sociálnych sieťach. Môžete nás označiť na Facebooku alebo na Instagrame. Ďakujeme!

O CovidHelper

Pandémia Covid-19 trvá na Slovensku už rok. Pacienti však majú problém nájsť ucelený, jednoduchý, prístupný a personalizovaný zdroj informácií a odporúčaní, ktoré im môžu pomôcť.

Preto sme založili CovidHelper. Radí chorým, ako sa vyrovnať s koronavírusom a jeho následkami. 

Poskytované informácie sú individuálne a založené na vyhodnotení konkrétnych príznakov a problémov každého návštevníka. Vychádzajú z oficiálnych odporúčaní medicínskych autorít a z vedeckej literatúry publikovanej na Slovensku, v Českej republike, vo Veľkej Británii a USA.

CovidHelper nie je určený pre pacientov v nemocnici. Pomáha predísť hospitalizácii, prípadne ju odporúča, ak sú pacienti doma v ohrození.

Získané údaje pomôžu výskumu a medicíne. Dáta budú po anonymizácii (odstránení emailovej adresy respondentov) sprístupnené vedeckým tímom, ktoré prejavia záujem.

CovidHelper poskytuje informácie, ale nenahrádza zdravotnú starostlivosť.

CovidHelper vznikol vo voľnom čase a zadarmo. Pracuje na ňom 5 ľudí s nezištnou podporou mnohých ďalších.

Kontakt

Projekt vás zaujal a chceli by ste pomôcť?
Chcete nám dať spätnú väzbu?
Chceli by ste o projekte ďalšie informácie?
Ste vedec/vedkyňa a máte záujem o dáta z CovidHelpera?
Napíšte nám na covidhelper.sk@gmail.com.

Zdroje